Eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten.

Woning Bloot Eigendom Door Erfrecht Voor starters op de woningmarkt verandert er niets. Bij een verdeling die voortvloeit uit dit ik-opa-testament, is artikel 5. Eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten. Deze executeur testamentair mag alles, met name verdelen. Eventuele overige woningen worden belast in Box III.

VruchtgebruikZakelijk recht om iemand anders zijn goed veelal eigendommen te gebruiken en daarvan de vruchten opbrengsten te trekken, dit alsof men daar zelf de eigenaar van is. AscendentenVerwanten in opklimmende lijn Grootouders en verdere familieleden. Die beginnen immers met een eigenwoningreserve van 0 euro. LegitimarissenDiegenen die een wettelijk recht hebben op een in de wet bepaald deel de legitieme portie van de nalatenschap de erfenis. Het vervreemdingssaldo is de verkoopprijs van de oude woning minus de bestaande hypotheekschuld. Van dit soort vruchtgebruik is onder andere sprake bij ouders die hun huis nog tijdens hun leven aan hun kinderen overdoen en er zelf in blijven wonen. Pleegkinderen, oftewel kinderen die om wat voor reden dan ook opgenomen worden in een gezin, gelden voor het erfrecht niet als eigen kinderen en zijn dus geen wettige erfgenamen. Voor de eerste eigen woning is Box I van toepassing, omdat daar het inkomen uit werk en wonen in belast wordt.

Bij eventuele erfpacht mag u de grondwaarde niet van de WOZ-waarde aftrekken, omdat u de erfpacht al mag aftrekken. De eventuele verkoopwinst kan dus gebruikt worden voor consumptieve doeleinden, maar blijft wel vijf jaar staan. Dat kan gunstig uitpakken als u naar een goedkoper huis verhuist. Taxateur bepaald het gemiddelde van de waarde bij de verdeling van de nalatenschap. In notariŽle stukken komt u begrippen tegen die voor u misschien niet altijd bekend zijn. De langstlevende krijgt het vruchtgebruik van de nalatenschap.

De eenvoud die de nieuwe inkomstenbelasting nastreeft, wordt hier bereikt. Lopende en uitgestelde termijnen van huren en pachten. Voor verhuizing naar een huurhuis geldt hetzelfde als voor verhuizing naar een goedkoper huis. BoedelkostenBegrafenis- of crematiekosten, notariskosten en andere kosten van deskundigen accountant, belastingadviseur etc. De erfenis aanvaarden ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is. Een legaat is een erfmaking iemand tot erfgenaam benoemen c. Verwanten in opklimmende lijn Grootouders en verdere familieleden. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen.