Electronic Money is een nieuwe en bijzondere vorm van giraal geld.

Giraal Electronic Money is een nieuwe en bijzondere vorm van giraal geld. De wijzigingen voorgesteld in de artikelen 137 en 138 zijn van een technische aard. Giraal geld is geld dat op bankrekeningen staat en dat beweegt in de betaalstromen. De invoering van de euro wordt een reusachtige onderneming. Dat decreet wijzigt bovendien artikel 581 van het Gerechtelijk Wetboek, dat handelt over de bevoegdheden van de arbeidsrechtbank. Uit het advies van de Raad van State blijkt dat dit artikel een aangelegenheid regelt als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. Alle betaalterminals die de Protonkaart aanvaarden, werden aangepast aan de euro.

Bovendien moet u niet in euro betalen, zolang de frank nog bestaat. Dat decreet heeft de arbeidsrechtbank haar bevoegdheid niet kunnen ontnemen, zodat de geschillen die met dit decreet verband houden nu reeds door de arbeidsrechtbank worden beslecht. Voor de verantwoording kan worden verwezen naar de verantwoording bij het amendement op artikel 143. Het amendement wordt verworpen met 11 stemmen tegen 1 stem. De indienster van het amendement verwijst naar het advies van de Raad van State. Vertrouwen is geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.