Elk theorie-examen bevat een uitgebalanceerde selectie van vragen.

In het overzichtscherm treft u de beschikbare examennummers aan. Een derde voordeel is bestemd voor de veilige rijder. Je kan een examen met tijd en een examen zonder tijd doen. Bezitters van een rijbewijs hoeven geen nieuw rijbewijs aan te vragen. Het theorie-examen bestaat officieel uit 50 vragen, waarvan u er tenminste 44 goed moet beantwoorden om te slagen. Klik achtereenvolgens 1 2 0 aan om het antwoord 120 te geven. Hieronder krijgt u puntsgewijs uitleg over het examen en de werking ervan.

In deze uitgave staan de verkeersregels en daaruit voortvloeiende aanbevelingen zorgvuldig verwerkt. Bestuurders met weinig rij-ervaring hebben een hoger ongevalsrisico. Na afloop van de test krijgt u een overzicht van uw antwoorden en waar nodig inzage in de zwakke punten in uw theoretische kennis.