En allemaal hebben ze hun eigen voorwaarden en fiscale constructies.

Fiscale Aspecten Krediethypotheek Bij deze hypotheek kun je zowel de rente op de hoofdsom als de lijfrentepremie aftrekken van de belasting. Voordat de bank het geld overmaakt naar de notaris, dienen alle stukken binnen te zijn; soms levert dit vertraging op bij het passeren. Bij de keuze van een hypotheek is het niet raadzaam uitsluitend te letten op het rentepercentage. Uw werkelijke netto voordeel is daardoor vaak gering. Lage netto lasten door maximale hypotheekrente aftrek gedurende hele looptijd. Het voordeel van de lage rente kan wegvallen door de dure premie van de levensverzekering of de verborgen kosten in de belegging.

Tot een heldere omschrijving van uw toekomstplannen. De spaarpremie wordt voor u op een spaarrekening gestort. Afhankelijk van de verzekeraar kan tevens sprake zijn van een jaarlijkse uitkering van een deel van de winst van de verzekeraar. Dat laatste kan overigens alleen als je een pensioentekort kunt aantonen. Tevens kunnen de initiele lasten erg laag zijn, vooral indien u eigen middelen stort. Indien een woning aan een aantal milieu-eisen voldoet, kan de eigenaar namelijk gedurende een periode van maximaal tien jaar een rentekorting krijgen van een tot twee procent. Met deze uitkering kun je de hypotheeksom afbetalen.

Zo komen we samen tot een analyse van uw hypotheekvorm. Over gehele looptijd netto meestal een stuk duurder dan andere hypotheekvormen. Een huis is een waardevast object dat naar verwachting in de loop der jaren alleen maar in waarde zal toenemen. In deze opsomming mogen de krediethypotheken niet ontbreken. Je bruto maandlasten blijven gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk. Met behulp van enkele trucs proberen ze u te verleiden tot het afsluiten van een te dure hypotheek. Rente over de eigenwoningschuld, dat is de koopsom van de woning + bepaalde kosten die rechtstreeks verband houden met de aankoop. Afhankelijk van de verzekeraar kunt u zelf bepalen in welke beleggingsfondsen u het geld wilt beleggen. Zet goed op een rijtje hoe uw financiŽn er thans voor staan en welke veranderingen u de komende jaren kunt verwachten.

Want is de hypotheekrente hoger, dan betaalt u weliswaar meer rente, maar hoeft u minder spaarpremie te betalen. Voor het gebruik van de grond betaal jij de erfpachter de eigenaar periodiek een canon. Alsmaar lager wordend fiscaal voordeel, en daardoor steeds hoger wordende netto maandlasten. Bij een hoge hypotheekrente is de spaarhypotheek extra interessant.