En nog wat, uiteraard ben ik op de hoogte over de discussie onder de groep gepensieneerden.

Hoogte Belastingschijven Dus in plaats van de hogere belastingschijven aan te passen, indien noodzakelijk, pakt men de laagste schijven aan. Het OESO-dogma is ontstaan als gevolg van een category-mistake. En nog wat, uiteraard ben ik op de hoogte over de discussie onder de groep gepensieneerden.

Het is daarom terecht een politiek issue en laat daar de discussie en opvattingen plaatsvinden. Het Bestuur informeert elkaar altijd goed over wat we horen en zien. Zou ik die pensioennota toegestuurd kunnen krijgen, dan weet ik waar ik over praat. In plaats dat gepensioneerden mee gaan betalen aan stijgingen vande AOW-premie, gaan ze op termijn de volledige AOW-premie betalen. Dit viel niet goed bij de achterban en werd teveel gezien als de opmaat voor een verdere verhoging van de AOW-leeftijd. De berekening is zeer reeel en geeft een eerlijk inzicht in wat u kunt verwachten. Nou, hiermee kan iedereen vrede hebben die een sociaal hart heeft en de sectorraaad Gepensioneerden was het hiermee ook eens, dus solidair zijn ze zeker. Stagflatie is een ongunstige uitruil van inflatie en werkloosheid. Soms getuigt het van groot leiderschap om bij voortschrijdend inzicht een eerder globaal ingenomen standpunt wat genuanceerder te benoemen. Ik snap dan ook niet dat jij durft te stellen dat de achterbannen akkoord zijn gegaan met de fiscalisering van de AOW, zoals in de nota voorgesteld. Niet bepaald onbelangrijk, aangezien de wereld van pensioenen erg in beweging is.