Enkel de belastingplichtige zelf of een gemachtigde mandataris kan een geldig bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift De administratie streeft ernaar om elk bezwaarschrift binnen een termijn van 6 maanden af te handelen. Een Belg zou geen Belg zijn, als hij het altijd roerend eens zou zijn met de fiscus. Enkel de belastingplichtige zelf of een gemachtigde mandataris kan een geldig bezwaarschrift indienen. De identiteit van de bevoegde directeur staat op uw aanslagbiljet.

Als u gegronde redenen hebt om een beslissing van de belastingdiensten aan te vechten, dien dan een bezwaarschrift in volgens de regels van de kunst. Met deze totaal aanpak zouden we ons blazoen ten opzichte van de Provincie en het Regionaal landschap wat kunnen oppoetsen. De verlegging die voorgesteld werd is absurd en zeker niet doordacht. Elke kandidaat lager in de wachtlijst dan de goedgekeurde kandidaat.