Er zijn twee manieren om de belasting software te installeren.

Belasting Opgave Er zijn twee manieren om de belasting software te installeren. Iedere engizins ingevoerde linux gebruiker weet dat dit een extra security-risk is. Wel ga ik eens na wat voor files er door de tarball geplaatst worden. Ik kan niet overzien in hoeverre dit hier een probleem is, in elk geval 'staat het niet mooi'. Ziehier wat opmerkingen over de tarball installatie. Blijkbaar krijgen we de source-code niet, wat je bij het krijgen van een tarball verwacht, maar bij nader inzien is dit zeer begrijpelijk.