ErfpachtAls de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur.

Onderhandse Lening Huis Voorbeeld Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen. Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet, of in het koopcontract staan. ExpiratiedatumDe einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten. OpstalverzekeringDaarmee is uw huis niet de inboedel verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Voorlopige teruggaafDe aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. Voor een voordelig bouwkundig rapport kunt u heel goed terecht bij Keurhuis Nederland klik hier. LeveringsakteEen notariŽle akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen. Om voor dit voordeel in aanmerking te komen moeten de fondsen participeren in projecten in Nederland die goed zijn voor het milieu. EigendomsakteEen door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte.

Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd. Nominale renteDe jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling. OpzegtermijnAan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. HypotheekgeverDegene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. ErfpachtAls de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd. AfsluitprovisieHet bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek. Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.