Eventuele overige woningen worden belast in Box III.

Vruchtgebruik Woning Verkopen Verkoop in combinatie met schenken, met behoud van vruchtgebruik, bied nog wat aardige creatief resultaat. Als de onderhandelingen afgerond zijn, stelt hij een koopakte op. Deze regel is eveneens van toepassing bij gezamenlijke aankoop door een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, waarbij de naakte eigenaar als koper-investeerder beschouwd wordt. Als U ingaat op verkoop en blijven wonen, stelt men de huurwaarde vast. Voor starters op de woningmarkt verandert er niets. Voor verhuizing naar een huurhuis geldt hetzelfde als voor verhuizing naar een goedkoper huis. Het kan heel spannend en enerverend zijn om een woning te kopen.

Voor de eerste eigen woning is Box I van toepassing, omdat daar het inkomen uit werk en wonen in belast wordt. Maar als de overheid dat te riant gaat vinden, zal hij wel snel onmogelijk worden gemaakt. Die beginnen immers met een eigenwoningreserve van 0 euro. Wat dat in de praktijk betekent, met name voor Box I, leest u hieronder. Eventuele overige woningen worden belast in Box III.