FamilieledenAan mentoren uit familiekring komt, bijzondere omstandigheden daargelaten, geen beloning toe.

Bijzondere Beloning Tarief De onbelaste inhouding wordt dan uit de kosten gehaald. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste inhouding in de kosten moet worden mee genomen. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste inhouding is. Deze optie is vooral van belang voor berekeningen die vanuit de kostprijs worden gemaakt.

In artikel I, onderdeel C, derde lid, wordt het in artikel 4, derde lid, van de Kostenwet neergelegde bedrag dat per uur of een gedeelte daarvan voor een getuige is verschuldigd, van 3 op 4 gebracht. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt. Daarbij kan het ook gaan om feitelijke dingen, zoals het inzien van van een dossier. Een bruto inhouding is geen verlaging van het bruto salaris. Bij dergelijke Salary-split berekeningen wordt rekening gehouden met Nederlandse belasting, en de buitenlandse premies.