Ga naar de Commissie Gelijke Behandeling en leg je zaak voor.

Wat Is Tantieme Een bezwaar tegen bonussen en gratificaties is dat ze vaak een objectieve rechtvaardiging missen. Hij was met groote zorg gekleed en geschoren en droeg een shantung pak. En zelfs in de allereerste bijbaantjes verdienen meisjes babysit minder dan jongens krantenbezorger. Door de heele club ging voelbaar de aandacht, waarmee men haar volgde. Noch aan de inhoud van de rubriek Juridisch advies noch aan de antwoorden op de door u gestelde vragen kunt u rechten ontlenen. Mensen uit een ander land of van een ander ras om die reden voor vergelijkbaar werk een ander uurloon geven Algemene wet gelijke behandeling.

Omdat vrouwen werken in sectoren en beroepen waarin de combinatie van arbeid en zorg beter te realiseren is. Teksten zonder relaties zijn niet zichtbaar voor de gebruiker. Parttimers omdat ze parttimer zijn voor vergelijkbaar werk minder belonen dan fulltimers Wet verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers op basis van arbeidsduur. Hij overhandigde de door Meesters geteekende bonnetjes aan van Hemert. Keek in de spottende, sarcastische oogen van van Hemert. Meesters, zijn breede kop laag vooruit gestoken als een uitdagende buffel, keek spiedend den kring rond. Zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam. Hij schoof zijn helmhoed wat naar achter en schepte met zijn wijsvinger de dikke droppels van zijn voorhoofd. De belangrijkste vaste en variabele vormen van beloning op een rij.

In de halfduistere, slecht verlichte omgeving van Randjah was de club met haar schelle gasolinelampen een lokkende lichtbaken, scherp geteekend tegen den donkeren achtergrond van rubbertuinen. Inhouding kan per maand plaatsvinden of kan ten laste van de 13e maand of het vakantiegeld komen. Er blijft altijd wel wat geld over voor een paar dakpannen. Dit besef doortrilde hem als een trotsche ontroering.