Grondige kennis van de werking van het systeem van het Wetboek successierechten.

Als uw erflater of schenker geen rijksinwoner was, dan moet u alleen aangifte doen van zijn onroerende goederen in BelgiŽ. Ook inkomsten die uit een witwasmisdrijf of een onderliggend misdrijf voortkomen, komen niet voor regularisatie in aanmerking. Aan derden opgelegde verplichtingen ten einde de juiste heffing der ingevolge het overlij-den van rijksinwoners verschuldigde successierechten te verzekeren.

Vaardigheid tot het ontleden van een praktijkgeval en het correct toepassen van de regels van het Wetboek Successierechten op dit praktijkgeval. Vaardigheid tot het geven van een wetenschappelijk onderbouwd advies in een praktijkgeval van successieplanning. De aangifte van nalatenschap, in het bijzonder bekeken vanuit de aangiftepraktijk. Ook hier is geen sprake van een belastingverhoging of boete. Vaardigheid tot het opmaken van een aangifte nalatenschap inhoudelijk. Bewijsmiddelen met een klemtoon op de regel vervat in artikel 108 W.

De cursus wil een eerste algemene leidraad zijn bij het opmaken van een aangifte en de pro-blemen die daarbij aan bod komen. Die rechten worden berekend op basis van het erfdeel en de graad van verwantschap. Wie erft van een persoon die op het ogenblik van overlijden zijn domicilie of zetel van vermogen had in BelgiŽ, moet er ook successierechten betalen. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. SitueringDe notaris en zijn medewerkers worden dagdagelijks met het Wetboek Successierechten ge-confronteerd. De vestiging van de rechten, met nadruk op de fictiebepalingen. Grondige kennis van de werking van het systeem van het Wetboek successierechten. Het aannemelijk passief met specifieke aandacht voor art. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.