Hebben zij geen kinderen, dan erven de ouders, broers en zussen.

Erven Neven, nichten, achterneven en achternichten erven alleen als van een oudtante of oudoom de broers en zussen niet meer leven. Als de overledene geen kinderen had, gaat de hele nalatenschap naar de langstlevende huwelijkspartner. Broers, zussen en ouders erven alleen als de overledene zelf geen kinderen of huwelijkspartner had. Stel dat een vader overlijdt met achterlating van zijn vrouw en kinderen. Als u anderen dan uw wettige erfgenamen wilt laten erven, is een testament noodzakelijk. De langstlevende is eigenaar van de hele nalatenschap geworden, is geen verantwoording aan de kinderen schuldig en hoeft ook niet aan te tonen waaraan het geld wordt besteed.

Hebben zij geen kinderen, dan erven de ouders, broers en zussen. Daarmee krijgen ze recht op de helft van hun wettelijke erfdeel in geld. Hiermee kunt u extra erfgenamen aanwijzen of legaten toekennen, maar ook onterven. Een samenwonend paar zonder notarieel contract is voor het erfrecht gelijk aan twee alleenstaanden. Zonder handtekeningen zijn er geen verplichtingen over en weer. Kinderen kunnen namelijk altijd hun legitieme portie opeisen, en doen dat meestal ook.