Heldoorn Eggels notarissen kan de aangifte voor u verzorgen.

Iemand die iets ontvangt uit een nalatenschap is daar in beginsel belasting over verschuldigd. Het testament kan ook een langstlevende regeling inhouden. Voor beneficiaire aanvaarding of voor verwerping dient een verklaring door de erfgenaam te worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank. Puck zit de hele dag aan het voeteneind van het bed van Josee van Beers 15 uit Venlo. In een verklaring van erfrecht staat bijvoorbeeld of de overledene een testament had en wie de erfgenamen zijn. Voor een aantal adviezen zullen wij altijd een factuur sturen. Het testament kan bijvoorbeeld inhouden dat aan bepaalde personen of instellingen geldsommen of bepaalde spullen moeten worden uitgekeerd. Dit omdat bij deze adviezen geen productie voor ons mogelijk is.