Het is dus geen schande als je naam in de databank voorkomt.

Stem Tegen Het Bkr Inmiddels zijn er zoveel goedgevulde kunstenaars, dat het Van Gogh-syndroom zijn dreiging heeft verloren, en er pogingen worden ondernomen de burgelijke moraal alsnog aan zijn administratieve trekken te laten komen. Niet alle leningen worden in de Tielse computer opgeslagen. Dexia spreekt over individuele situaties, terwijl het product Effectenlease, een kant en klaar, gestandaardiseerd product is. Beursklacht wordt voor de procesvoering inzake de collectieve procedure aangaande Aegon Vliegwiel bijgestaan door mr. Voor mensen die bang zijn om te procederen of daar niets mee te maken willen hebben, zou het een uitkomst kunnen zijn. In veel procedures wordt vastgesteld dat Dexia de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Het is eenvoudig om voor enkele tientjes per maand extra een aantrekkelijker bedrag te lenen. Uit de huidige rechtspraak komt het volgende beeld naar voren. Zoniet, dan is er mogelijk sprake van fraude en zou juist een strafrechtelijk onderzoek moeten plaatsvinden. In deze special gaan wij in op diverse zaken rondom de creditcard. Met het oog op de huidige ontwikkelingen in de rechtspraak moet het schikkingsvoorstel als te mager worden beschouwd.

Soms gaat het om iets dat er is, maar niet wezen moest, soms om iets dat er niet is, maar er wel moest wezen. Een lening bestaat uit een schuld die eens terugbetaald moet worden en de rente die daarover is verschuldigd. Voor alle anderen lijkt voort-procederen tegen Dexia veel meer perspectief te bieden. Vooroordelen bij de vleet, minachting, hoon en gewauwel te over. Ingaan op het schikkingsvoorstel betekent afzien van alle juridische rechten. Leaseverlies representatief is voor de volledige groep gedupeerden. Verbittering? Welnee, de tijd heeft geduld, en vermaalt, wat het begrip niet heeft gehaald, waarmee archieven zijn gevuld.