Het nieuwe wetsvoorstel beoogt de belangen van de werkgever en de werknemer op het punt van het concurrentiebeding in evenwicht te brengen.

Nieuwe Wetgeving Het nieuwe wetsvoorstel beoogt de belangen van de werkgever en de werknemer op het punt van het concurrentiebeding in evenwicht te brengen. In het concurrentiebeding moet omschreven staan op welke werkzaamheden het beding betrekking heeft en binnen welk geografisch gebied het beding geldt. Hiernaast geldt de verplichting voor BVs en NV's, om de volledige naam van de vennootschap en de woonplaats statutaire zetel te vermelden. Op grond van de huidige wettekst mag de werkgever uiterlijk op het moment van opzegging alsnog afzien van het concurrentiebeding waardoor dus geen vergoeding meer verschuldigd is. De verplichting om het achtcijferige kvk-nummer te vermelden gold al voor alle zakelijke brieven, orders, facturen en offertes.