Het oorspronkelijke artikel is geschreven door Wim van den Doel.

Verdrag Van Maastricht Op bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Mensen die wel willen werken maar die niet geregistreerd worden als werklozen omdat ze zich niet laten inschrijven bij het arbeidsbureau. Europa decentraal bekijkt ook in een vroegtijdig stadium ontwerpvoorstellen van de Europese Commissie. Worden uitgeoefend door mensen die niet in loondienst zijn. Ze ontvangen geen vast loon, maar zijn zelfstandig. Is in 1989 door de Verenigde Naties aangenomen en roept regeringen op kinderen te beschermen tegen economische en seksuele uitbuiting zoals kinderprostitutie.

Hiermee preludeert deze vroege Grondwet de discussies over opname van het Handvest van Grondrechten. Moet door naamloze vennootschappen NV's en besloten vennootschappen BV's worden betaald. Ook zijn nieuwe vormen van samenwerking tussen de regeringen van de lidstaten ingevoerd, bijvoorbeeld inzake defensie en op het gebied van "justitie en binnenlandse zaken".