Het op de effectenbeurs introduceren van een onderneming of instelling.

Dividendrendement Beurs Brussel Select, een keten van tussenpersonen, voor de rechter. Het centrum en de door de Europese Unie gedomineerde Leopoldswijk kennen een lage leegstand en een sterke vraag. Inmiddels is het een concern van wereldnaam waar ruim 255. Koninklijke Olie een te grote invloed op de index zou hebben. De prijs is bij het aangaan van het contract vastgelegd. Een aandeel dat het beter doet dan het gemiddelde, bijvoorbeeld de AEX-index. Dit was het begin van een groeiende handel in aandelen en later ook obligaties. De wegingsfactoren worden op de derdevrijdag in februari vastgesteld.

Voor beide vormen van politiek is de rente het belangrijkste instrument. Over het algemeen vindt men een solvabiliteit van 1,5 2 bevredigend. Dit heeft met name te maken met de eigenaardige manier van waarderen van de Belgische vastgoedfondsen. Mocht dat zo zijn, dan gaan de Belgische fondsen nog moeilijke tijden tegemoet. Als de index bijvoorbeeld op 550 staat is dit mandje 55. Rijksbegroting drukken, dat er weinig ruimte overblijft voor andere uitgaven. De wisselkoers is de prijs van een valuta uitgedrukt in een andere valuta. Wilt u weten wat een bepaalde term betekent? Delta Lloyd heeft de belangrijkste begrippen uit de beleggingswereld voor u op een rij gezet.

Ook de monetaire betekenis van het goud wordt steeds kleiner. De door vraag en aanbod bepaalde prijs van een aandeel of obligatie. Bureau voor de Statistiek, gevestigd in Voorburg en Heerlen. Het bankwezen was in die jaren nog weinig ontwikkeld. Voor heel veel mensen is het verloop van de conjunctuur van belang. Bank of commissionair die ten dienste van beleggers hun vermogen beheert. Ik zou zeggen ga zo door en u heeft een zeer tevreden klant. Daarbij speelt een aantal fundamentele factoren een rol. Philips, UPC, SAP, Cisco, Telefonica, Deutsche Telekom, Dell, Nokia, Ericsson. Dit verschil in risico komt tot uitdrukking in het rentepercentage.