Het voordeel van vreemd vermogen is dat de rentepercentages lager liggen dan de percentages van de winstuitkering die aan aandeelhouders moet worden betaald.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan het gebeuren dat aandeelhouders niet alleen de nominale waarde moeten betalen, maar ook een opslag die overeenkomt met een evenredig deel van de opgebouwde reserves. Een converteerbare obligatie is een speciaal soort obligatie die voor de belegger is om veilig te beleggen. Het voordeel van vreemd vermogen is dat de rentepercentages lager liggen dan de percentages van de winstuitkering die aan aandeelhouders moet worden betaald. Er zijn al zo'n 700 fondsen in ons land en elke week komt er wel eentje bij. Voor de uitgifte van nieuwe aandelen is toestemming nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het agio hoeft niet direct bij uitgifte van de aandelen betaald te worden. Daarnaast heeft de converteerbare obligatie de mogelijkheid om wanneer de koersen van een aandeel stijgen om daar van mee te profiteren. Dwingelderveld een belangrijk terrein is voor bijen. Preferente aandelen worden uitgegeven met of zonder stemrecht. Er zijn nog meer vormen van beleggen, maar dit zijn de belangrijkste. De stemming op de beurs wordt steeds meer bepaald door onervaren particulieren.

De spelers houden deze punten bij op het crash puntenspoor. Bij een gedeelde meerderheid is altijd maar 1 punt te verdienen. Als er een paniek heerst wordt er veel verkocht en dat zorgt voor een koersdaling. Op de zeer korte termijn door de stemming op de beurs.

Het spelbord bestaat uit een spiraalvormig spoor met in het midden een tabel. Koersstijgingen komen vaak ook wat later op gang dan bij de cyclische maar blijven vaak ook langer doorstijgen. Daar dient het volledige agio bij uitgifte van de aandelen te worden voldaan. Werknemers van werkmaatschappij A krijgen dan aandelen A, die van B krijgen aandelen B, enzovoort. In een spelronde komt elke speler eenmaal aan de beurt. Zoals u weet is de toekomstige groei van de economie van groot belang voor het koersniveau van de beurs. Het nadeel is dat je altijd met vaste rentekosten zit. Vooral voor de lange termijn zijn dit geliefde aandelen.

Ze zijn zo populair omdat je geld wel belegd is, maar je er verder geen omkijken naar hebt. Sweijer erg interessant voor bijen zou kunnen zijn. Ze bezitten voorrechten bij uitkering van de winst ze ontvangen een vast percentage van de nominale waarde en bij liquidatie van de onderneming. Een voordeel van nieuwe aandelen is dat de onderneming kapitaal aantrekt. Soms ligt die bevoegdheid door de statuten ergens anders, bijvoorbeeld bij de Raad van Commissarissen. Op korte termijn door de rentestand, de aandelenkoers is omgekeerd evenredig aan de rentestand. Waarschijnlijk wordt er geen Nederlandse editie van uitgegeven. Aandelen doen het goed als de economie goed loopt, want dan wordt er door consumenten veel besteed en maken ondernemingen mooie winsten.