Hiernaast zijn er nog persoonsgebonden aftrekposten.

Aftrekposten Ziektekosten Daarbij gaat het bijvoorbeeld om alimentatie, ziektekosten, studiekosten of giften. Hiernaast zijn er nog persoonsgebonden aftrekposten.