Hoe moet ik de pensioenpremie opgeven voor het vakantiegeld.

Grondslag Pensioenpremie Het reserveren en uitbetalen van opgebouwd vakantiegeld kan ook via kolom 9. Ik heb af en toe problemen met een bepaalde sociaalfonds. Programma maakt dan een berekening met opgegeven aantal gewerkte uren x het opgegeven uurloon. Wellicht staat ergens anders de vorige versie met alle werknemers. Bij bijzondere heffingen wordt geen loonheffing ingehouden. Ik wil via proforma een Netto-bruto berekening maken. Wat moet er ingevuld worden bij identificatiecode voor de digitale uitbetalingen. Deeltijd bij werknemersgegevens heeft alleen betrekking op franchise in bepaalde kolommen en sociale fondsen. Het brutoloon moet in de vaste heffingen worden aangepast. Voor het vakantiegeld bijzondere heffingen geldt deze regel niet.

Bij het boeken is gekozen om de voordeelregel toe te passen. Het maximum aan premie wordt enkel getoetst voor de betreffende periode. Ik wil het overeengekomen loon in de werknemersgegevens aanpassen maar het veld is grijs. Als loonstroken van alle werknemers niet kloppen, de back-up van de vorige periode terugzetten. Ik heb geen vakantiegeld door het programma op laten bouwen. Via submenu Correctie opgebouwd vakantiegeld, menu Werknemer kunt u het bedrag op de loonstrook aangepassen. Het is niet mogelijk een herstelboeking te maken voor boekingen waarbij de voordeelregel is toegepast. Bij herstellen eerdere boekingen zie ik de stroken waarbij de voordeelregel is toegepast niet staan.

Er wordt dus geen herberekening gemaakt bij de eindejaarsboeking. Hierna volgt uitleg hoe uw loonprogramma is ingericht om de juiste premies te kunnen berekenen. Op de loonstrook wordt aangegeven dat de voordeelregel is toegepast.