Houd bij het elektronisch aangifte doen, rekening met de volgende punten.

Het is mogelijk voor een aantal strafbare feiten aaangifte te doen via internet. Met het omvormen van de huursubsidie naar de huurtoeslag er wordt nu berekend op basis van het huidige inkomen, is de vangnetregeling overbodig geworden. Houd bij het elektronisch aangifte doen, rekening met de volgende punten. Tips, advies en ervaringen van experts over leven, wonen en werken in Frankrijk. Het aangiftetraject voor successierecht wordt gedigitaliseerd. Bij vermissing van het kentekenbewijs is het niet meer verplicht om ook nieuwe kentekenplaten aan te schaffen. Een aantal gemeenten is er de afgelopen jaren toe overgegaan om in ziekenhuizen loketten burgerlijke stand te openen, voor de aangifte van geboorte van een kind. Bij vermissing van het identiteitsbewijs worden de aangiftegegevens automatisch uitgewisseld tussen de politie en de gemeente. Voetballers en belastingenHoe kun je als voetballer belasting besparen, meer.

Het verminderde aantal schriftelijke aanvragen voor informatie over kentekens, heeft geresulteerd in een daling van administratieve lasten. De huisstijl van het aanvraagformulier is vereenvoudigd, bovendien kan de aanvraag via Internet en zijn een aantal gegevens voorbedrukt. Inkostenvergoeding werknemerEen werkgever mag de werknemer een belastingvrije vaste onkostenvergoeding betalen, meer. Door een beperking van de doelgroep maken minder burger gebruik van deze regeling. Bij een veranderd voertuig hoort een nieuw kentekenbewijs.

Via het internet kan een lopende of nieuwe schorsing van een kenteken worden aangevraagd. Mensen worden gestimuleerd om een schriftelijk of digitaal verzoek om een kiezerspas in te dienen. Door een toename van het gebruik van deze mogelijkheid zullen de administratieve lasten de komende jaren verder afnemen.

Door de invoering Wet op de jeugdzorg stijgen de lasten licht. Dit kentekenbewijs kan vanaf 2008 ook digitaal worden aangevraagd. Door aanpassing van de huisstijl en een directere vraagstelling is tijdwinst geboekt bij de invulling van het formulier voor de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen TOG. Dat betekent een afname van de reistijd naar het gemeentehuis. Een hulpverlener moet namelijk zijn hulpverleningsplan voor instemming aan de cliŽnt voorleggen. Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen via het internet de verlenging van hun rijbewijs regelen. Voor de aanvraag van Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven TBU wordt een vooringevuld formulier toegestuurd, hetgeen de eerder genoemde stijging ten dele compenseert. Door het afschaffen van de wettelijke notaristarieven zijn de tarieven voor consumenten gedaald. Hierdoor wordt bij de aanvraag van de bijstandsuitkering de uitvraag aan de burger door de gemeente beperkt.