Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt.

Vooraftrek Hypotheek Belasting Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd. Overeenkomst tussen gehuwden die de onderlinge verdeling van het vermogen regelt. Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren. Instelling waar alle onroerende zaken grond, gebouwen staan geregistreerd. Er mag zonder toestemming van de gemeente worden gebouwd. De bank die een hypothecaire lening verstrekt aan een huiseigenaar, met het huis als onderpand. Gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen, maar die naar buiten komen nadat u het huis al hebt gekocht.

Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd. Afkorting voor de vierde nota ruimtelijke ordening extra. Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. Huis waarop geen subsidie wordt verstrekt en waarvoor geen verkoopregulerende bepalingen gelden. Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis.

Keurmerk dat in ontwikkeling is en dat garanties moet bieden aan de kopen van een woning. In een gebied waar de Wet Voorkeursrecht Gemeenten geldt, moeten verkopers hun huis eerst aan de gemeente aanbieden. Een rechter of bestuur verklaart dat een regeling algemeen geldt.