Ik heb mijn oude huis verkocht en een ander huis gekocht.

Ik heb mijn oude huis verkocht en een ander huis gekocht. De drempel is afhankelijk van uw onzuivere inkomen. Ik schrijf in mijn eigen tijd zo nu en dan een artikel. De meeste Friese gemeenten verkochten eerder al hun aandelen.

Ik heb een E-biljet ontvangen, maar ik heb nogal wat ziektekosten. Ook andere woorden komen nevens visscherien voor, die niet minder krachtig getuigen. Maar vooraf dient te worden bepaald, tot welken tijd die getuigen moeten behooren. Men ziet, aan de visscherien wordt overal eene ligging binnen zekere palen toegeschreven, zij worden door andere visscherien begrensd. Ik durf deze stelling met gerustheid nederschrijven, omdat ik ze ontleen aan een uitstekend regtsgeleerde. Het weer was een spelbreker en daardoor kwamen veel mensen niet opdragen.