In 1914 sloot de bank zich aan bij de Nederlandse Spaarbankbond.

In 1931 werd de bank lid van de Nederlandse Spaarbankbond. Specimina van `Couponbladen'; ongeldig gemaakte dividendbewijzen voor aandelen in het garantiekapitaal van de bank. Per 1 januari 1966 fuseerde zij met de Hoornse Spaarbank. Fotoalbum met foto's van de bank en haar medewerkers aangeboden aan Mr. In 1966 fuseerde de bank met de Nutsspaarbanken te Wognum en Hauwert. Stukken betreffende de winnaars van de fantasiewedstrijd voor kinderen. Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Spaarbank te Hoorn, goedgekeurd bij K. Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Spaarbank te Hoorn, goedgekeurd bij K. Tijdens het inventariseren konden van een aantal archiefbescheiden de desbetreffende archiefvormers niet meer achterhaald worden.

Folders betreffende diverse soorten spaarbankboekjes en de percentages van rentevergoedingen op alle soorten spaarrekeningen. Stukken betreffende organisatie van de te houden aktiviteiten tijdens de wereldspaardag 1972. Rapporten betreffende de controle van de balans door het Nederlands Spaarbankbureau. Brantsma, ter gelegenheid van het bereiken van het 200 miljoen inleggerskapitaal. Stukken betreffende de fusie met de Stichting Spaarbank der Vereniging Hulpbetoon te Assendelft. Doorslag van het jaarverslag van de afdeling verzekeringen, met bijlage.

Rapport betreffende de controle van de jaarrekening door de Nederlandse Spaarbankbond. Krantenknipsels betreffende de verleende medewerking aan de Biafra-collecte. Stukken betreffende de fusie met de Stichtse Bondsspaarbank. Uittreksel van het huishoudelijk reglement betreffende de artikelen 31-51 inzake de inbrengers. Notulenboek van de vergaderingen van de commissie van onderzoek naar vermiste spaarbankboekjes. Gaaf exemplaar met inliggend verbetervelletje, gedateerd Januari 1955. Een jaar later sloot ook de Nutsspaarbank Spanbroek zich bij de Hoornse Spaarbank aan. Vanaf 1969 vinden we de bank terug onder de benaming Stichting Bondsspaarbank Hoorn. Stukken betreffende de verzekering van de opstal en de inboedel van het kantoorgebouw.

Stukken betreffende blokkering, opheffing van of onderzoek naar vermiste spaarbankboekjes. Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de concerndirectie en concernstaf. De bank sloot zich in 1921 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond.