In 1931 werd de bank lid van de Nederlandse Spaarbankbond.

Krantenknipsels over de Centrumbank, verzameld door de afdeling Reclame van de regio Noord. Krantenknipsels betreffende de verleende medewerking aan de Biafra-collecte. Agenda's notulen en bijlagen van de commissie van belegging. Woensdag in bijbureau Openbare Armenschool 'Weteringschans'. Persbericht betreffende de uitbreiding van de reizenverkoop. Stukken betreffende de winnaars van de fantasiewedstrijd voor kinderen. Foto's van de voorgevel en het interieur van het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel. Statistische overzichten van het aantal inlagen, terugbetalingen, uitbetaald rente en winst van de bank.

Notulen van de vergadering van de commissie tot voorbereiding van de herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement. Folder met de adressen en openingsuren van de kantoren en standplaatsen van de rijdende bijkantoren. Stukken betreffende het Centrum Disco project, opgezet ter promotie van de Centrumbank bij de jeugd. Stukken betreffende de introduktie van het boekje 'Een jongen die Rembrandt heette'. Specimina van uitgelote aandelen in het garantiekapitaal van de bank, bijlagen bij het proces verbaal van 2 mei 1878 tot Nut van 't Algemeen. Dat hulpbureau werd in het Schotsche Veem op 2 augustus van datzelfde jaar geopend. Specimina van `Couponbladen'; ongeldig gemaakte dividendbewijzen voor aandelen in het garantiekapitaal van de bank.