In belastingzaken stelt u hoger beroep in bij de belastingkamer van het gerechtshof.

Belastingkamer Tariefcommissie geeft u dan bericht over het verleende uitstel. De griffier stuurt u een kopie van het vertoogschrift. Voor de vervanging van een mondelinge uitspraak van het gerechtshof door een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht de helft van het griffierecht dat voor beroep in cassatie is verschuldigd. De procedure bij de Hoge Raad wordt gevoerd door het wisselen van stukken. Die reactie wordt een conclusie van repliek genoemd.

Informatie over het jaarlijks aantal ingekomen en afgedane zaken kunt u vinden in de Jaarverslagen van de Hoge Raad. Bij een procedure betalen zowel eiser als gedaagde griffierecht. De hulp van een belastingadviseur komt in beginsel voor uw eigen rekening. De Tariefcommissie doet alleen schriftelijk uitspraak. Het moet zijn ondertekend en van een datum zijn voorzien. In het verleden leert de ervaring, dat dat laatste een leugen is. Met dit griffierecht wordt verrekend het bedrag aan griffierecht dat is betaald voor de vervanging van een mondelinge uitspraak van het gerechtshof door een schriftelijke uitspraak. Bent u het met de beslissing op uw beroep bij de rechtbank niet eens, dan kunt u hoger beroep instellen. Het te betalen bedrag moet binnen acht weken op de rekening van de griffier staan.