In gevallen dat na optie voor belaste levering van onroerende zaken de optie moet worden teruggedraaid is de koper aansprakelijk voor de BTW-gevolgen.

Btw Als de rechtsvorm van uw onderneming een rechtspersoon is, is de rechtspersoon aansprakelijk voor BTW-schulden. De rechtspersoon wordt namelijk als eigenaar van de onderneming gezien. Wie aansprakelijk is voor een BTW-schuld is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. Zorg ervoor dat je eBay een juist adres hebt opgegeven, vooral je landaanduiding. De totaalprijs voor de services nettobedrag + BTW wordt de brutoprijs of het brutobedrag genoemd. Vraag dan altijd schriftelijk inlichtingen aan de inspecteur van belastingen. In gevallen dat na optie voor belaste levering van onroerende zaken de optie moet worden teruggedraaid is de koper aansprakelijk voor de BTW-gevolgen. Het hoogste bedrag van de korting is gelijk aan het bedrag van de belasting. Als uw onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid omzetbelasting, dan kan elk onderdeel van die eenheid aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de andere onderdelen.

Als er sprake is van wanbeheer kan de directeur of eigenaar van de onderneming wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.