In het nieuwe belastingstelsel zal een aantal aftrekposten vervallen.

In het nieuwe belastingstelsel zal een aantal aftrekposten vervallen. De postcode die u intikte bestaat niet in Vlaanderen. Van den Bossche, noteren dat zij met de sector een gedragscode en een typecontract wou opstellen. De verkoper blijft dus meester over de overeenkomst die hij met de aangebrachte koper sluit.

Bedragen die u voor de belasting af kunt trekken van uw inkomsten, zodat u een lager belastbaar bedrag overhoudt. Het C-biljet krijgt u enkel toegestuurd door de Nederlandse belastingdienst als u direct bij het invullen van het M-biljet hebt aangegeven gebruik te willen maken van het keuzerecht. Humor en geduld zijn de twee kamelen waarmee je elke woestijn door kunt. Onze adviseurs kunnen u daarbij uitstekend vrijblijvend van dienst zijn.