In vele fiscale planningen wordt gewerkt met een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal op een grond of gebouw.

In vele fiscale planningen wordt gewerkt met een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal op een grond of gebouw. De fiscale gevolgen in hoofde van de persoon die het recht verleent en in hoofde van de persoon die het recht verkrijgt, worden grondig geanalyseerd. Uiteraard wordt tijdens dit seminarie het recht van de administratie om op grond van art. Parkabdij voor Religieuze Kunst en Cultuur aangekondigd. Aan de hand van dit en soortgelijke voorbeelden worden in dit seminarie de grenzen afgetast van de genoemde zakelijke rechten.