Indien u gaat hertrouwen zal het u toegekende weduwepensioen doorbetaald worden.

Anw Hertrouwen Indien u gaat hertrouwen zal het u toegekende weduwepensioen doorbetaald worden. Bovenstaand treft u een schematische weergave of bij het overlijden van een medewerker de achterblijvende partner wel, geen of slechts een gedeeltelijke uitkering ontvangt uit hoofde van de Algemene nabestaandenwet. De premie die u voor uw rekening neemt, kunt u volledig ten laste brengen van het bedrijfsresultaat. Dit betekent dat hierover geen loonbelasting en sociale premies verschuldigd zijn. In alle andere gevallen wordt de korting naar evenredigheid toegepast. Over de premie worden geen belasting en sociale premies geheven. De werknemerspremie houdt u in op het brutosalaris. Het weduwepensioen is u toegekend tot aan de datum van uw overlijden.