Ingelijste foto's van spaarbankgebouwen van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam.

Openingstijden Spaarbank Limburg Album met foto's, krantenknipsels, uitnodigingen en perscommuniques betreffende de viering van het 150-jarig bestaan van de Bondsspaarbanken onder het moto 'Operatie Gezin'. Kopie van het Bestek en voorwaarden voor het heien van een stalen damwand, het uitvoeren van sloopwerken en het trekken van houten palen. Rapport van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende het financieel beheer van de bank in 1969. Rapporten betreffende het salarisonderzoek bij de directie en het hoger personeel ter voorbereiding van het salarisbeleid 1973 van de bank. Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Spaarbank te Hoorn, goedgekeurd bij K. Stuk met gegevens voor de pers over de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de bank aan het Singel, in verband met een persconferentie op 17 januari 1958. In 1966 fuseerde de bank met de Nutsspaarbanken te Wognum en Hauwert. Het grote succes van de Rijkspostspaarbank en de Boerenleenbanken noopten de spaarbanken tot modernisering en samenwerking. Plakboek met krantenknipsels betreffende de instelling van een rijdend bijkantoor alsmede de viering van het 10-jarig bestaan van het rijdend bijkantoor. Plakboek van de georganiseerde festiviteiten rondom het bereiken van het inbrengerskapitaal van 1 miljoen gulden. Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de jaarrekeningen.

Albums met knipsels van advertenties en krantenberichten over de Stichtse Bondsspaarbank. Mastenbroek betreffende de verbetering van het personeelsblad naar aanleiding van de gevolgde cursus 'redigeren van het personeelsblad'. Ingelijste foto's van spaarbankgebouwen van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de concerndirectie en concernstaf. Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Spaarbank te Hoorn, goedgekeurd bij K. Stukken betreffende de bouw en verbouwing van het hoofdkantoor aan het Singel. Concept akte van de fusie met de Stichting Bondsspaarbank Hoorn. Receptiealbum met handtekeningen van de bezoekers ter gelegenheid van de heropening van het hoofdkantoor van de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek.