Ingezetene in de zin van deze wet is degene die in Nederland woont.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Een voorbeeld van een algemene voorziening is de rolstoel-pool. Er gelden geen vaste normen hoe lang uw rolstoel moet meegaan. Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het aanmeten van een rolstoel kan binnen enkele weken afgerond zijn. Ingezetene in de zin van deze wet is degene die in Nederland woont. De meeste gemeenten verstrekken rolstoelen en scootmobielen in bruikleen. Dienst in de plaats van de aanspraken krachtens deze wet.

Kinderen helpen meeAls kinderen groter worden, helpen ze mee in het huishouden. Elektrische rolstoelen en scootmobielen rijden op elektrische stroom, door middel van accu's. De gemeente mag voor de verstrekking van rolstoelen geen eigen bijdrage vragen. Onze Minister kan hieromtrent nadere regels stellen. Een in het buitenland woonachtige verzekerde meldt zich aan bij een zorgverzekeraar naar eigen keuze. Dat geld mag u zelf besteden bij een leverancier van sportrolstoelen. Voorwaarde voor een verstrekking door de gemeente is dat u de rolstoel tenminste zes maanden nodig hebt.