Is in het huidige belastingstelsel vervangen door heffingskorting.

Ik vraag de regering om een sociale nota op te stellen naast de nota over het belastingstelsel voor de 21e eeuw. De eigenaar mag verkopen, maar zal moeilijk gegadigden vinden voor een zaak die is bezwaard met vruchtgebruik. Over dit bedrag is hij dus geen belasting verschuldigd. Zonodig worden in verband met de bestemming voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de grond en de opstallen daarop.

Op dit bedrag zijn tarieven en vrijstellingen van toepassing, afhankelijk van de soort belasting bijvoorbeeld op inkomen, op vermogen, op schenkingen, enz. De diskettes moeten worden voorzien van een cijfercode. De verdeling van bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren. Deze is inbegrepen bij de prijs die de consument moet betalen. Deze stichting garandeert onder andere het herstel van gebreken en de afbouw van een huis als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat. De verklaring die bij een premiekoopwoningen vereist is. De boedelscheiding kan worden vastgelegd in een akte van scheiding en deling. Men kan bijdragen van de overheid aanvragen voor voorzieningen in en rond de nieuwe woning. Maar ook hiervan is de mogelijkheid tot afschrijving beperkt.