Kadastrale archieven, voor de heffing van grondbelasting, bijv.

Genealogisch Repertorium Van Beresteyn Van veel instellingen zijn aparte archieven bewaard gebleven. Daarom worden hieronder alleen de meest gebruikte bronnen genoemd. Uitgaande van een ouderpaar worden alle nakomelingen gezocht.

Kadastrale archieven, voor de heffing van grondbelasting, bv. Bergh, Berk, Berkel, Bes, Bezemer, Biemond, Bloem, Bloos, v. Kadastrale archieven, voor de heffing van grondbelasting, bijv. Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk zijn hier opgenomen. Grijsaards wier gezondheid hersteld moet worden, dienen plaats te maken voor jongeren, want van zulk herstel komt in den regel niet veel terecht. Lagendaal, Lagendijk, Langerveld, Lansbergen, Lauret, v.