Maar er zijn ook mensen die zich juist in het voorjaar depressief voelen.

Depressie Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische, sociale, en psychische factoren. Reeds in de jaren 50 ontwikkelde Wyeth een neurolepticum. Een goede behandeling kan de kans op terugkeer van de depressie verkleinen. Men kan zich blij en opgewekt voelen of men voelt zich somber of neerslachtig. Uitgebreide en Nederlandstalige informatie over aard van depressie, verschillende vormen, mogelijke behandeling en vingerwijzingen voor de omgeving van depressieve personen. Bovendien, je kijkt weer tegen een dag op als tegen een berg. De meeste angststoornissen gaan gepaard met een depressie. Aansluitend op de angststoornissen is het belangrijk iets over depressie te zeggen. In deze sectie vindt u links en adressen voor hulp, advies en dienstverlening op het gebied van psychiatrie.

Het gebeurt regelmatig dat depressieve mensen vluchten in drankmisbruik, druggebruik, voedselmisbruik. Trouwens, het kost moeite om op te staan, wassen en aankleden. Mensen die zich depressief voelen, hoeven echter niet te wachten tot die stemming vanzelf verdwijnt. Ze voelt zich nu zelfs sterker en gelukkiger dan voorheen. Een depressie kan, soms na maanden, soms na jaren, weer terugkomen. Meestal zijn deze medicijnen niet langer dan enkele weken nodig. Veel mensen hebben in meerdere of mindere mate last van de seizoensgebonden depressie.