Meerts vindt de bezwaarprocedure overigens een farce.

Bezwaar Maken Inkomstenbelasting Meerts vindt de bezwaarprocedure overigens een farce. De hondenbelasting wordt aangewend om de uitgaven van de gemeente te dekken. Beheerders van beleggingsfondsen doen hun werk niet voor niets. Onder de uitgaven vallen ook de kosten voor de uitvoering van en de controle op het hondenbeleid. Tegen de beslissing van de Rechtbank is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Veel adviseurs willen het niet tot procederen laten komen.