Met Prinsjesdag biedt het kabinet de rijksbegroting voor het daarop volgende jaar aan de Eerste en Tweede Kamer aan.

Op de derde woensdag in mei biedt de minister van FinanciŽn het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de departementale jaarverslagen aan de Tweede Kamer aan. Algemene Beschouwingen Toespraken van de fractievoorzitters tijdens het Kamerdebat van woensdag 20 september. Nederland geeft al jaren meer uit dat het aan belastingen binnenkrijgt. In augustus moet de ministerraad een definitief besluit nemen over de begroting. Kort na Prinsjesdag begint alweer de voorbereiding voor de begroting van het daarop volgende jaar. Het begrotingstekort en de staatsschuld blijven, ondanks dat ze dalen, enorme bedragen.

Het kabinet besteedt ook meer geld aan verbetering van de luchtkwaliteit en aan allerlei projecten om de uitstoot van CO2 te beperken. Bij elk jaarverslag publiceert de Rekenkamer een rapport met bevindingen. Kok-II is begonnen aan de tweede helft van de kabinetsperiode. In de eerste week van juni debatteert de Tweede Kamer met de afzonderlijke ministers over het gevoerde beleid in het afgelopen begrotingsjaar.