Met het tabblad Vruchtgebruik, berekent u nu heel gemakkelijk de waarde van het vruchtgebruik.

De kinderen worden meestal als enige erfgenamen aangewezen, onder de last van het vruchtgebruik. Meestal betreft dat een nauwe verwante of aangehuwde persoon. Met het tabblad Vruchtgebruik, berekent u nu heel gemakkelijk de waarde van het vruchtgebruik. Maar hier heeft de successiewet een stokje voor gestoken. Na de berekening van deze voorfase kunt u het Successierecht zie tabblad Erven en Schenken nog makkelijker berekenen.

Deze testamentvorm is zuiver fiscaal en beoogt niet de langstlevende te verzorgen. Dit is voorlichting met het doel ingewikkelde fiscale materie toegankelijk en begrijpelijk te maken. De kinderen krijgen alle goederen van de nalatenschap onder deze last op naam. Met het verstrijken van de jaren neemt niet alleen de waarde van het huistoe maar groeit zoals gezegd de blote eigendom naar volle eigendom. Het recht om u genieten van rente en dividend van een goed, waarvan iemand anders de eigenaar is.