Met huidige rente wordt bedoeld het voor de lening geldende rentepercentage.

Rente Bouwdepot Tenzij u anders afspreekt, wordt dezelfde rentevaste periode gebruikt als de eerste. Als u een eigen woning hebt, moet u hier rekening mee houden bij uw belastingaangifte. Uitsluitend administratief gaat uw lening in op de eerste van de periode, volgende op die, waarin de ingangsdatum van de renteberekening is gelegen. Voor de berekening stellen we een maand op 30 dagen, een kwartaal op 90 dagen, een halfjaar op 180 dagen en een jaar op 360 dagen. Een maand voor het einde van uw rentevaste periode ontvangt u een brief met het rentepercentage voor de nieuwe periode. Op grond van de Algemene Voorwaarden bent u verplicht een toereikende uitgebreide opstalverzekering af te sluiten. Omzetting van uw lening van een vaste rente naar een maandvariabele rente kan uitsluitend in het laatste jaar van de rentevastheid. Omzetting van uw lening van een maandvariabele naar een vaste rente is altijd mogelijk. Acme hanteert de vuistregel dat uw hypotheek niet hoger mag zijn dan vier keer uw brutojaarinkomen.

Met huidige rente wordt bedoeld het voor de lening geldende rentepercentage. Dit betekent dat u geen wijzigingen kunt aanbrengen zonder onze toestemming. Omzetting van uw lening van een maandvariabele rente naar een vaste rente is altijd mogelijk.

Wanneer de variabele hypotheekrente van Bank of Scotland wijzigt, verandert ook uw maandlast. De uitkering kan lager zijn dan het bedrag van het leningdeel. Uw variabele rente wordt iedere maand aangepast aan de rente die geldt op de eerste van de maand. Van deze verzekering is Bank of Scotland de eerste begunstigde. In veel gevallen is het afdekken van een deel de hypotheek verplicht door het sluiten van een levensverzekering . Wij zullen te zijner tijd afspraken met u maken over de terugbetaling van het restant. Als nieuwe afspraken met u worden gemaakt is het mogelijk dat wij uw kredietwaardigheid op dat moment zullen beoordelen. Het is goed mogelijk dat de uitkering uit de verzekering afwijkt van de hoogte van het leningdeel. De eerste afschrijving vindt vaak gecombineerd plaats.

Het is gebruikelijk dat de notaris dit bij ons aanvraagt. Verhoging van uw lening is mogelijk als er sprake is van voldoende overwaarde van uw woning en de kredietbeoordeling positief is. Op de saldo-opgave staat vanzelfsprekend aangegeven wanneer en hoe u Stater kunt bereiken. Op deze pagina treft u antwoorden aan op de meest voorkomende belastingvragen.