Minister heeft bevestigd dat voorereidend deel van aangifte personenbelasting geen bewijskracht heeft.

Aangifte Vennootschapsbelasting Minister heeft bevestigd dat voorereidend deel van aangifte personenbelasting geen bewijskracht heeft. Grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten van bepaalde gepensioneerden verhoogd. De deelnemers ontvangen een zeer uitgebreide documentatiebundel waarin al de genoemde actuele ontwikkelingen gebundeld zijn en die tevens de leidraad vormt bij de uiteenzettingen. Wetsvoorstel tot uitbreiding van de aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas ingediend in de Kamer. Minister van FinanciŽn past standpunt aangaande aftrekbaarheid kledijkosten motorrijders aan.

Uitvoerige circulaire over tax shelter gepubliceerd. Nieuwe middelen voor BTW-administratie tegen schijnbaar onvermogenden. Nieuwe Europese richtlijn vergemakkelijkt internationale fusies. Circulaire regelt telling gemiddeld personeelsbestand in het kader van de vrijstelling bijkomend personeel. Wet tot wijziging van de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.