Misschien moeten ook de doelen worden bijgesteld en dus het plan van aanpak.

Vrijheid Van Meningsuiting Het heeft tot aan de opkomst van Fortuyn het hoofd in het zand gestoken. Het gaat hier dus om een speciale categorie bijzonderheden over het bedrijf, die desalniettemin als bedrijfsgeheimen worden beschouwd zie paragraaf 6. Voordat de werknemer een derde inschakelt moet hij er op z'n minst redelijkerwijs van uit kunnen gaan, dat de werkgever de misstand niet of niet op tijd zal aanpakken. Daartoe heeft zij voorstellen gedaan aan de wetgever en aan de werkgevers. Het formuleren en bekendmaken van conclusies op basis van bijzonderheden die geheim behoren te blijven, wordt in dit soort gevallen gelijkgesteld met het prijsgeven van die bijzonderheden zelf. Voor ontslag op staande voet is niet perse nodig dat de werknemer opzettelijk geheimen prijsgeeft of dat hem geheimhouding is opgelegd. Zeven valkuilen en twaalf tips voor de werknemer die een misstand ontwaart en daarvan melding wil maken, eerst intern en als het nodig is vervolgens ook extern. Melding aan een derde zonder dat de werkgever wordt ingelicht, is in het algemeen niet onzorgvuldig, zolang van die derde discretie kan worden verwacht zie paragraaf 5.

Een verdrietige demonstrant tijdens de lawaaidemonstratie tegen de moord op Theo van Gogh. Voor werknemers die een misstand willen melden, dreigt een reeks valkuilen. Evenmin hoeft de werkgever toe te staan dat klanten worden geconfronteerd met opvattingen van de werknemer, die afwijken van die van hem. Een farmaceutisch bedrijf verkoopt al jaren een bepaald medicijn. Het is dan zaak om de strategie op grond van die betere analyse aan te passen. Bijvoorbeeld als hij gegevens over zijn huidige salaris nodig heeft bij het solliciteren naar een andere baan. Volgens de kantonrechter in Maastricht moet het tekenen van de brief worden opgevat als uitgangspunt om te komen tot een vruchtbare dialoog en niet als een gebrek aan loyaliteit. Wie kennis neemt van een zeer ernstig misdrijf omschreven in artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering is verplicht daarvan aangifte te doen bij justitie.