Mocht het spaargeld voor onvoorziene uitgaven zijn, dan kan t.

Stem Tegen Het Bkr Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen over al deze dingen te zwijgen, en veel aanstoot kan dat niet geven, want deze lettertjes zijn tenslotte slechts met de allergrootste moeite te lezen. Dit is mede afhankelijk van de noodzaak tot de aanschaf van product of dienst. Het voorstel is nog slechts in hoofdlijnen gepubliceerd en op tal van punten leven nog vragen. Welkom bij de vierde editie van de gezamenlijke nieuwsbrief Beursklacht en Payback. Het is dus geen schande als je naam in de databank voorkomt. Ook als uw contract reeds is afgelopen kunt u nog gaan procederen. Emotionele rust, aangezien een procedure meer tijd in beslag neemt en ingaan op het schikkingsvoorstel duidelijkheid geeft.

Randvoorwaarde van het schikkingsvoorstel moet zijn dat Dexia onomstotelijk moet aantonen dat er daadwerkelijk aandelen gekocht zijn. Als u de aandelen heeft overgenomen is dat geen bewijs dat Dexia conform de overeenkomst de aandelen heeft aangekocht. Het schikkingsvoorstel is niet geschikt voor mensen met hoge restschulden of voor mensen met een contract wat nog jaren loopt. Wel een algemeen beleid pretenderen, maar bestaande kanalen kennelijk bagatelliseren en kleineren. Of het drijven van een galerie lucratief is of niet doet niet ter zake, het zich er mee bezig houden is een kwestie van vrije keuze.

Ik ben dus een voorstander van het behoud van de Rijksacademie voor de Beeldende Kunsten te Amsterdam. Dexia heeft in gevoerde rechtszaken nog steeds niet voldoende weten aan te tonen dat er daadwerkelijk aandelen zijn gekocht. Het schikkingsvoorstel van de heer Duisenberg is nog geen definitief voorstel.