Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen volgend jaar een lagere AWBZ-premie betalen dan de mensen die in Nederland wonen.

Awbz-premie Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen volgend jaar een lagere AWBZ-premie betalen dan de mensen die in Nederland wonen. Dat is nu vaak wel het geval en dat is onrechtmatig, stelt de rechter. De premie wordt volgend jaar verplicht voor iedereen, ook voor gepensioneerden die nu een particuliere verzekering hebben en bijvoorbeeld in Spanje wonen. Het ministerie van Volksgezondheid bestudeert de technische details van de uitspraak nog en kan daarom geen inhoudelijke reactie geven. Emigranten met een Nederlands pensioen moeten zich ook melden bij het College voor Zorgverzekeringen in Nederland. Ik overweeg niet de door schrijver voorgestelde maatregel over te nemen. Heeft u een nieuwstip of een mooie nieuwsfoto? Mail RTLNieuws. Die instantie betaalt namelijk de rekeningen voor de zorg die pensionado's afnemen. Zij waren al aangewezen op het sociale zorgpakket van hun woonland. Een ieder die bij een zelfde ziekenfonds is ingeschreven is een zelfde nominale premie verschuldigd.

De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer. De meeste Nederlandse pensionado's verblijven in Frankrijk, Spanje en Portugal. Een groot deel van de hogere kosten heeft te maken met het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg. Minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst VVD moet de Nederlandse regelgeving op dit punt wijzigen. Dat heeft minister Hoogervorst van Volksgezondheid gezegd. Ouderen die in het buitenland wonen en op basis van hun inkomen in Nederland onder het ziekenfonds zouden vallen, komen niet in een wezenlijk nieuwe situatie terecht. Het ministerie van Volksgezondheid wil nog niet reageren op de uitspraak. In die landen zijn de voorzieningen voor ouderenzorg veel kariger dan in Nederland. Ook zijn de salarissen van het zorgpersoneel in de afgelopen jaren verhoogd om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken.