Nog altijd moeten zieke mensen lang wachten voor ze gekeurd worden voor de WAO.

Wao Keuring Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, een vriendin of iemand van een WAO-belangengroep. Het is dan verstandig om juridische hulp in te schakelen, bijvoorbeeld een Bureau voor Rechtshulp of een gespecialiseerde advocaat. Nog altijd moeten zieke mensen lang wachten voor ze gekeurd worden voor de WAO. Stel voor uzelf vast wat uw mogelijkheden en wat uw beperkingen zijn. Vraag de resultaten van het gevoerde gesprek op papier. Als u wilt dat dit gebeurt, geef dit dan duidelijk aan. Als uw bezwaar is afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de rechter. Zo wordt aangegeven hoe lang u kunt zitten, staan, lopen, hoe zwaar u kunt tillen tot en met uw eventuele psychische beperkingen. Stel voor uzelf vast wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn.

Deze vragen worden niet letterlijk gevraagd tenminste bij mij niet maar komen wel in het gesprek dat u heeft met de arts aan de orde. Als uw bezwaar is afgewezen kunt u in beroep gaan bij de rechter. Komen ze niet overeen met uw eigen bevindingen, trek dan tijdig aan de bel. De verzekeringsarts moet uw belastbaarheid vertalen in een lijst met 28 punten. Vraag om de resultaten van het gevoerde gesprek op papier. Hoogervorst Volksgezondheid en De Geus Sociale Zaken. Als gegevens in uw dossier niet kloppen, heeft u het recht deze te corrigeren. Als gegevens in uw dossier niet kloppen heeft u het recht om deze gegevens te corrigeren. De verzekeringsarts kan bij zijn beoordeling de medische gegevens van uw huisarts of specialist gebruiken.