Of er sprake is van een pensioengat hangt van vele factoren af.

Veel werknemers hebben diverse banen gehad en diverse pensioenen pensioentjes opgebouwd. Nederlanders maken zich regelmatig zorgen over hun oude dag. Bewaar bewijsstukken en geef adreswijzigingen door. Wat is een lijfrente? Is een lijfrente voor mij geschikt? Wellowell geeft antwoord op uw vragen.

De erfgenamen kunnen dat zelf kiezen, in overleg met de executeur testamentair. Gebeurt dat niet, dan gelden de fiscale faciliteiten niet, en kunnen er naheffingen van de Belastingdienst volgen. Lijfrente afsluiten kan fiscaal vriendelijk zijn, d. Deze mogelijkheid is voordelig wanneer de erfgenamen onder een lager belastingtarief vallen dan de erflater. Wie onverhoopt in de bijstand komt, hoeft het spaartegoed van de levensloopregeling niet bij zijn vermogen te tellen. Meestal betaalt u daar zelf voor en legt uw werkgever ook een deel in. Een andere mogelijkheid is dat het tegoed bij de erfgenamen zelf belast wordt. Die betaalt het vervolgens als salaris aan de werknemer. De hoogte van je salaris is uiteraard wel zo belangrijk als je een nieuwe baan hebt.