Ook de gemeente kan plannen hebben om een bestemmingsplan te veranderen.

Stelt u zich dus goed op de hoogte van uw mogelijkheden om een bestemmingsplan te kunnen laten wijzigen. Voornaamste verschil met de korte procedure is dat goedkeuring aan de provincie moet worden gevraagd. Het bestemmingsplan is bindend, dat wil zeggen dat iedereen zich aan de regels van dat plan moet houden. Let erop dat u de termijnen waarbinnen u kunt reageren, steeds goed in de gaten houdt. Gedeputeerde staten hebben maximaal zes maanden de tijd om het bestemmingsplan al dan niet goed te keuren. Het is dus belangrijk bezwaar te maken tegen het eerste plan waar een bepaalde activiteit als concrete beleidsbeslissing is opgenomen. Als niemand op het ontwerp heeft gereageerd, dan is de gemeente verplicht om het bestemmingsplan binnen acht weken vast te stellen. Er mag ergens bijvoorbeeld alleen gebouwd worden als dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Centraal Bureau Rijvaardigheid CBR wordt uitgegeven, niet meer verkrijgbaar.

Het bestemmingsplan geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. De lange procedure moet gevolgd worden voor grote bouwprojecten. Heeft u een bouwvergunning nodig, dan moet uw bouwplan passen in het bestemmingsplan. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en wat de maximale hoogte en breedte van bouwwerken is. Gemeenten moeten bij het opstellen van een bestemmingsplan het provinciale streekplan en plannen van de Rijksoverheid in acht nemen. Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren.