Ook op conceptueel niveau is er veel veranderd in de opzet van musea.

Masterstudie In Nieuw Zeeland Een aantal artikelen over de geschiedenis, strategieën, beheer en behoud van collecties in nationaal en internationaal verband. Het Genootschap van Nederlandse componisten Geneco bestaat 90 jaar. Oratie over de verspreiding van het boek in de vroegmoderne tijd. Hij geniet des te meer van de vrijheid die het schrijven hem biedt. De vraag is hoe ver musea willen gaan in hun jacht op bezoekers.

Taiwan's arts scene; How are the arts funded in Taiwan; Private support for artists and groups; Taiwan's puppet theatres; selection of Taiwan's perfoming arts; The Chiang Kai-Shek cultural centre; Contacts. Tevens een overzicht van veertig jaar Nationaal vioolconcours. Hoofdlijnen van de opera in Nederland in de negentiende eeuw, met een nadruk op Amsterdam en Den Haag. Hij was directeur van het Stedelijk Museum en is nu directeur van het Amsterdams conservatorium. Een strategie in de slag om de cultuurconsument, die wordt gevoerd met zang, dans en suikerspinnen. Aaron Lansky set out to rescue the world's abandoned Yiddish books before it was to late. Het Genootschap Kunstliefde, opgericht in 1807, was een vereniging van overwegend dilettanten en beroepskunstenaars die kunstbeschouwingen en tekenoefeningen organiseerde. Hoe vertalen muzieksponsors de beleving door de consument van muziek naar de beleving van het merk? Vier merken over hun ervaringen met de sponsoring van Mojo Concerts. Artikel over toneel en toneelkritiek uit de negentiende eeuw. Tips voor particulieren om cultureel erfgoed te bewaren, onderhouden en herstellen.

In het bijgevoegde pamflet wordt uitvoering op de bezuiniging en de gevolgen daarvan ingegaan. Op de Frankfurter Buchmesse betalen Nederlandse uitgevers steeds hogere voorschotten voor potentiële bestsellers. In de negentiende eeuw was het de toonaangevende vereniging op het gebied van kunst in Utrecht. Examples of mix tapes and impression of the music culture around the tapes. Deze publicatie bij de uitreiking van de prijs vertelt over hun werk. Als directeur Media, Letteren en Bibliotheken was hij nauw betrokken bij het doen en laten van het Commissariaat voor de Media. Hans van Beers is een geliefd bestuurder in de wereld van cultuur en media. Hetverschil in werkwijze van de twee wordt ook uiteengezet en op de bijbehorende cd met veldopnamen wordt dit geïllustreerd.

Interview met Stieneke Eising van de Regionale Educatieve Dienst van ProBiblio en Marlies van Dijk, regiodirecteur West Friesland over de vorming van basisbibliotheken. De Rotterdamse boekhandel Voorheen Van Gennep bestaat dertig jaar. Leerlingen van de Tweede Fase moeten voor school literaire teksten lezen; zij krijgen daar opdrachten bij en maken een leesverslag. De bijgevoegde dvd bevat een compilatie met fragmenten van oude producties. Barbieri gaat in op manier waarop architectuur zich ontwikkelt met een kameleontisch vermogen zich te vermommen en in te voegen in de maatschappelijke en culturele plooien. Boekje bestemd voor de beheerders van erfgoed over behoud en beheer van cultureel erfgoed. In het kader van de museumnacht staan straks de deuren weer de hele nacht open op 42 locaties in Nederland. Samenwerking met bibliotheken lijkt voor de hand te liggen. Marlies Corda maakte bijna dertig jaar hoorspelen bij de Tros en de Humanistische omroep. Nadruk wordt gelegd op die componisten en composities die buiten de boot zijn gevallen. Van alle kanten trekken politiek en samenleving aan het openbaar archiefwezen.