Op bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing.

Raad Van Europa Bijna alle Europese landen zijn reeds tot de Raad toegetreden. In de Parlementaire vergadering zijn afgevaardigden uit alle parlementen vertegenwoordigd. De bewering dat privacywetgeving een obstakel is voor het realiseren van maatschappelijk of politiek wenselijk geachte doelstellingen, is veelal misleidend of onjuist. In de afgelopen jaren heeft de commissie een aantal voorstellen gedaan om het verdrag aan te vullen en te moderniseren.

De volledige tekst van de ontwerp-grondwet van de Europese Unie, met toelichting, nieuws en achtergronden. Alle partijen die het verdrag geratificeerd hebben, worden vertegenwoordigd in de adviescommissie. Het verdrag van Straatsburg uit 1981 heeft in artikel 18 een Adviescommissie in het leven geroepen. Elke lidstaat heeft hierin zijn eigen vertegenwoordiger. Het tussenverslag werd vandaag in Straatsburg gepresenteerd. De Parlementaire Vergadering hanteert ook Duits, Italiaans en Russisch als werktalen. Deze adviescommissie bekend als T-PD heeft een breed takenpakket en moet advies geven betreffende alle kwesties rond de bescherming van persoonsgegevens. In Europa wonen veel bevolkingsgroepen met verschillende etnische, religieuze en culturele achtergronden.