Over dit bedrag is hij dus geen belasting verschuldigd.

Cursus Belasting Aangifte Biljet De bedragen die op het loon zijn ingehouden aan belasting en sociale premies. Lijfrente, rente van spaarrekeningen en winst uit beleggingen. Over dit bedrag is hij dus geen belasting verschuldigd.

Geld uit particuliere studiefondsen, of een bestuursbeurs wanneer de belasting dit als inkomen ziet. Zorg er in ieder geval voor dat je goed op de hoogte bent van de startsalarissen binnen de branche. Uw eigen model moet minimaal de gegevens bevatten van het model van de Belastingdienst. Een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand Wwb of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ. Buitenlanders moeten hun sofinummer aanvragen bij de belastingdienst. Dit is voorlichting met het doel ingewikkelde fiscale materie toegankelijk en begrijpelijk te maken. De diskettes moeten worden voorzien van een cijfercode.

Het aantal uren dat iemand stage mag lopen, is afhankelijk van zijn leeftijd. Het minimumjeugdloon dat voor de werknemer zijn leeftijd geldt. Als overwerk incidenteel voorkomt en hij niet boven 54 uur per week uitkomt, mag dit niet geweigerd worden.

Raadpleeg ook je aan je studieadviseur, decaan of docenten. De termijn waarop de betaling betrekking heeft week, maand, vier weken. Maar ook hiervan is de mogelijkheid tot afschrijving beperkt.